Người dân thế giới càng ngày càng uống nhiều cà phê hơn. Thị trường cà phê luôn đa dạng, phong phú và lượng cà phê tiêu thụ ở mỗi quốc gia lại khác nhau. Bạn nghĩ “TOP 10 QUỐC GIA TIÊU THỤ CÀ PHÊ NHIỀU NHẤT THẾ GIỚI” là những nước nào ?

TOP 10 QUỐC GIA TIÊU THỤ CÀ PHÊ NHIỀU NHẤT THẾ GIỚI 1